Nästa styrelsemöte tisdag 3/10 – ny lokal!

Lokalen vi brukar använda är tyvärr bokad tisdag 3/10. Styrelsen träffas istället i “aktivitetsrummet” i huset Hertigvägen 2-6, ingång via källardörren.