Portarna stängs inte automatiskt !

Många portar klarar f.n. inte av att stänga sig själva, förmodligen beroende på det fuktiga vädret.

Om porten inte är stängd så ökar risken för inbrott och att obehöriga tar sig in.

Så dra igen porten ordentligt när du lämnar huset.