Parken behöver renoveras

Idag var Stadens park/mark ansvarig här på besök. Vi är inte nöjda med hur de underhåller parkmarken som gränsar till vårt arrende. På stående fot bestämdes att de kommer hit inom ett par veckor och genomför vissa åtgärder. Men långt ifrån allt som står på vår önskelista. Vi har ett s.k. brukaravtal som innebär att det står oss fritt att försköna Stadens mark intill vårt arrende förutom att fälla deras träd. Det innebär inte att vi boende på egen hand får göra detta, utan om ni har förslag på åtgärder kontaktar ni rovfageln@gmail.com som samarbetar med Trädgårdsgruppen.

Parken invid Blommensbergsvägen skulle behöva en upprustning. Staden samtycker och är beredda att budgetera för det till nästa år. Historiskt så var det en grusplan här med sandlåda och ett gymnastik-räcke omgärdat av ett lågt trästaket där barnen kunde leka. Nu finns det inget behov av ytterligare en lekpark. Stockholms Stad tar gärna emot förslag på vad som bör göras för att få parken mer ombonad, funktionell och snygg. T.ex. Grusplan omgärdat av staket med boulebana, grillplats, bänkar o bord.

Har du något förslag eller ide ? Här finns kartan som visar vårt arrende. Tänk på att det alltid är en strid om pengar och att alltför vidlyftiga förslag knappast går igenom. Maila förslag till rovfageln@gmail.com.