Påminnelse om Informationsträff ikväll kl 19:00

Med anledning av den planerade byggnationen av lägenheter på Blommensbergsvägen 190 bjuder Styrelsen in till en informationsträff.

Kom och lyssna på planerna kring projektet, titta på ritningar, gå en rundvandring och umgås med era grannar.

Byggherren Notio samt avtalsjurist kommer också att vara på plats för att svara på frågor.

Vi ses ikväll kl 19.00 i entrén Blommensbergsvägen 186-188.

Väl mött!

/Styrelsen