Påbörjad ombyggnation Hertigvägen 18

Enligt beslut taget vid förra stämman ska Hyresgästföreningens tidigare lokal på Hertigvägen 18 byggas om till bostadsrättslägenhet.

Bygglov har beviljats och föreningen har nu erhållit startbesked vilket innebär att ombyggnationen påbörjas i månadsskiftet januari/februari.

Detta kommer att innebära vissa störningar, framförallt för boende på Hertigvägen 18. Ombyggnationen kommer att ske under vardagar, normal arbetstid och beräknas vara klar 30/4.

Styrelsen ber om överseende med de störningar som kan uppstå.