Ordning och reda i källaren

På Lördag 2 Juli kommer styrelsen att tömma källarplan på allt som står i korridorerna dvs lösa föremål som lämnats där av boende under åren. Dessa saker medför en brandrisk och ska förvaras i förråden som varje boende har tillgång till. Denna åtgärd innebär naturligtvis en kostnad för föreningen och vi ber er ödmjukast att hålla korridorerna fria från föremål som ni själva kan lämna till återvinningen. Detta för allas trevnad och för att hålla brandgångar fria från föremål.