Nytt snöröjningsavtal


Styrelsen har upphandlat JH:s Trädgårdsservice AB att sköta snöröjning/ sandning den här säsongen 15/11-15/4 2013.

Snöröjning/sandning kommer att utföras vid snödjup överstigande sju cm torr snö eller fem cm blöt snö. Punktinsatser vid kraftiga drivbildningar. Överhängande snö samt isbildning kontrolleras kontinuerligt. Halkbekämpning utförs vid behov. Arbetet utförs med en snöröjningsmaskin och med manuell skottning.

Snöskovlar placeras ut i samtliga portar så att vi vid behov kan skotta själva. Sandlådorna är också fyllda med grus att sanda med.

/ Styrelsen