Nytt år, nya projekt

Styrelsen har redan haft sitt första möte för året och är igång med planering av de projekt som ska genomföras 2015.

Under året är följande projekt aktuella:

  • Underhållsplan (upphandling pågår)
  • Portrenovering (upphandling pågår)
  • OVK och vid behov sotning (genomförs i höst/vinter)
  • Uppgradering av Aptus bokningssystem (kravformulering pågår)
  • Plan för egenkontroller

Om någon/några boende är intresserade av att undersöka frågorna säkerhetsdörrar och postboxar så maila rovfageln@gmail.com! Annars är detta något som får ligga på is tills vidare.