Ny styrelse konstituerad

Vid årsstämman valdes en ny styrelse, där nedanstående personer ingår. Samtidigt beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet och avtackades. Särskilt tack till dem som då lämnade styrelsen: Janne Eriksson, Mikael Touminen, Petra Bergendahl, Tomas Färlin och Magnus Briese.

Styrelsen består från och med maj 2015 av:

  1. Ordförande Filip Nilsson
  2. Vice ordförande Lotta Åberg
  3. Sekreterare Reb Kerstinsdotter
  4. Kassör Anders Henriksson
  5. Ledamot Torbjörn Ljung
  6. Ledamot Anders Karlsson
  7. Ledamot Johan Berglund
  8. Suppleant Daniel Pettersson
  9. Suppleant Jonas Wahlström