Ny Fastighetsförsäkring fr.o.m. 2018-11-01

Vi har avslutat fastighetsförsäkringen med Trygg-Hansa. Ny försäkringsgivare från den 2018-11-01 är Vardia/Gjensidige och då ingår kollektivt bostadsrättstillägg som tidigare.