Nu är Circla’s containers på plats!

Den öppna är främst till för trädgårdsavfall. Den stängda (kod finns i FB gruppen) är för grovsopor.
OBS!!! Följande får inte slängas i någon av containrarna då det medför stora extrakostnader på flera tusen (vilket hände förra året)
Farliga vätskor, Motorer, Aerosoler, El/Lampor, Flytande oljor, Asbest, Däck, Stubbar, Rötter, Jord, Grova grenar, Borrkax, Blåbetong, Blöta massor, Brandskadat material, Tryckimpregnerat trä.