Fastigheten är fortsatt försäkrad hos Trygg Hansa med bostadsrättstillägg.

Vi har tillsammans med vår försäkringsmäklare Arreglo bestämt oss för att fortsätta med Trygg Hansa. I denna försäkring ingår bostadsrättstillägg, vilket medför att bostadsrättsinnehavare alltså inte behöver ha ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.
BRF Rovfågeln (informationsblad)