Några förtydliganden kring el-projektet 2017

I januari blev upphandlingen av de el-arbeten som sedan länge planerats för 2017 klar. Anledningen till att projektet är nödvändigt är främst att fastigheternas el-installationer är föråldrade och därmed ökar risken för driftsstörningar och i värsta fall eldsvådor. Dessutom är el-installationerna underdimensionerade för moderna krav på utrustning i lägenheterna såsom disk- och tvättmaskiner. Nya installationer med trefas är också en förutsättning för att fastighetens elnät ska ha kapacitet för installation av elektrisk spishäll för de som vill ersätta nuvarande gashällar.

Kornelinds Elektriska AB vann upphandlingen och då de var beredda att snabbt påbörja arbetet gick information om de kommande arbetena ut med kort varsel. Detta medförde att informationen som delades ut i vissa avseenden brast i tydlighet.

Här ges några förtydliganden på uppkomna frågor från föreningens medlemmar:

Hur förvaras nycklarna när de lämnats till Kornelinds?
– Vi kommer att behålla nycklar tills vi är klara med lägenheterna.
Nyckelansvarig är Daniel Myrsten, han kommer att ta hem nycklarna.
– När vi är klara återlämnar vi dom i brevlådan.
– De behöver inte vara oroliga att dörrar är upplåsta medans vi arbetar i deras lägenheter.
– Det är väldigt vanligt vid stambyten att dörrar är upplåsta.
– Så fort vi är klara i respektive lägenhet så låser vi dörrarna.

Varför tar arbetena tre dagar per lägenhet?
-Anledningen till att nycklarna skall lämnas 3 dagar i förväg beror på att Kornelinds behöver tillgång till samtliga lägenheter i varje trappuppgång en viss dag. Dessa 3 dagar är alltså en säkerhetsmarginal. Om det inte fungerar så har de inget att göra, men vi måste ändå betala.

När ska eventuella tillvalsbeställningar lämnas till Kornelinds?
-Lämna beställningen till någon av Kornelinds medarbetare eller konsultera någon av de.