Matavfallsbehållare !

Så här såg det ut igår !

Att sortera matavfall

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall.

Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de
genom rötning omvandlas till biogas och biogödsel.

Det är viktigt att rätt saker läggs i påsen oavsett om du har
sortering med papperspåse eller “Gröna påsen”.

Regeln är enkel: I matavfallet läggs skal och rester som klassas som mat.

Allt annat läggs i den vanliga soppåsen eller läggs i förpackningsinsamlingen.

Plast förstör rötningen  så att vi inte får ut biogas och biogödsel.
Den kan dessutom hamna i jorden på ekologiska jordbruk.
Kraftigt besprutade snittblommor har gifter på sig som inte heller ska
ut på ekologiska jordbruk.