Märk upp cyklar och barnvagnar inför gårdsdagen 18 april

Inför föreningens gårdsdag den 18 april behöver alla märka upp sina cyklar, barnvagnar och annat som står i cykelrummen samt i cykelställ utanför portarna. Det finns en del cyklar och vagnar som inte används och de bör tas bort så fort som möjligt så att andra kan få plats för sina cyklar.

De cyklar och vagnar med mera som inte är märkta kommer under tre månader förvaras i något av föreningens utrymmen för att sedan slängas. Andra cyklar som står inom föreningens tomtmark och som inte ser ut att ha använts på ett tag kommer också att tas bort. Styrelsen kommer även sätta lappar på cyklar och annat som inte ser ut att användas regelbundet.

De allmänna cykelrummen är till för dem som använder sina cyklar och barnvagnar aktivt och är inte ett förrådsutrymme. Vill du spara cyklar och dylikt får du använda ditt eget förråd till det.

För att få tillbaka cykel eller annat som flyttats i samband med gårdsdagen kan du kontakta styrelsen senast den 18 juli 2015.