Lokalen Hertigvägen 14-16 avvecklas på tisdag den 1:a februari

Lokalen vid Hertigvägen 14-16, även kallad “Barnvagnsrummet” där det f.n. finns diverse saker som cyklar, barnvagnar, materiel för Matavfallssortering flyttas på tisdag den 1:a februari till cykelrummet Hertigvägen 8. Låscylindern följer med vilket innebär att samtligas källarnycklar passar i låset.

I samband med detta utökas cykelrummet med 20 kvm.