Ingen hejd på de goda nyheterna !

Avgiften sänks med 10% fr.o.m. 2019.