Informationsträff

Med anledning av den planerade byggnationen av lägenheter på Blommensbergsvägen 190 bjuder Styrelsen in till en informationsträff.

Kom och lyssna på planerna kring projektet, titta på ritningar, gå en rundvandring och umgås med era grannar.

Byggherren Notio samt avtalsjurist kommer också att vara på plats för att svara på frågor.

Vi ses tisdag 10 december kl 19.00 i entrén Blommensbergsvägen 186-188.

Om ni har specifika frågor, mejla rovfageln@gmail.com

Väl mött!

/Styrelsen