Information om avgift 2014

Budget för 2014 är fastställd men styrelsen har beslutat bordlägga frågan om avgiftsnivå för 2014 i avvaktan på resultatet 2013. Styrelsen räknar med att fastställa avgiften under februari. Om avgiften måste höjas för att täcka föreningens kostnader kommer höjningen att gälla från och med 1 januari och tas ut retroaktivt under andra kvartalet 2013.
/ Styrelsen