Information inför köpstämman är nu utdelad i allas postlådor

Personlig kallelse med dagordning, ekonomisk plan och information för BRF Rovfågeln samt rapport från den tekniska besiktningen är utdelad i allas postlådor. Mottagare är kontraktsinnehavarna för varje lägenhet.

Som bilaga till informationsmaterialet finns också en fullmakt. Tyvärr har det smugit sig in ett fel i fullmakten, det står Kungsfågeln i stället för Kungsörnen. Vi kommer att dela ut nya fullmakter i början på nästa vecka men det går också bra att stryka Kungsfågeln och skriva till Kungsörnen.

Lämna gärna in er undertecknade fullmakt till Brf Rovfågelns ordförande Tomas Färlin på Hertigvägen 6.