Information Inför Kommande EL-arbeten

Byggstart i allmänna utrymmen V.5 2017-01-30.

Byggstart i lägenheter, nycklar.

Planerad byggstart V.7 2017-02-13.
Hertigvägen 2 -> Hertigvägen 18. Därefter Blommensbergsvägen.

Arbetet i er lägenhet kommer att ske efter elektrikern aviserat er senast en vecka före start.

Det kommer att sitta en tidplan i entrén för respektive trapphus som visar vilken/vilka veckor som blir aktuella för respektive trappuppgång.

Arbetet i lägenheten kommer totalt att ta 3 dagar.

Det kommer att vara driftstörningar i trapphuset när arbeten pågår.

När vi byter mätartavla kommer det att vara strömavbrott i hela elstammen.

Vi kommer att behöva en nyckel till er lägenhet för tillträde och nyckeln lämnar ni i entrén mellan kl. 07:30-08:00 tre dagar innan tillträdesdagen. Nycklarna ska vara märkta med lägenhetsnummer(314xxx) och namn.

Efter färdigt arbete i er lägenhet så lämnar vi tillbaka nyckeln i ert brevinkast om inget annat meddelas.

Om vi inte kommer in i lägenheten på angiven tid eller om nyckel ej är överlämnad så kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras en kostnad om 2 500 kr som ställtid.

Kornelinds Elektriska AB
Telefon 08-40880400

Se samtliga Informationsblad