Information från styrelsen och Bergs om var vi står i ombildningsprocessen

Bäste hyresgäst!

Styrelsen vill med dessa rader informera Er om var vi ligger i ombildningsprocessen.

Som Ni väl känner till har vi lämnat in en intresseanmälan om att få fastigheten värderad till Familjebostäder. Vårt geografiska läge innebär att vi kallas för ytterstadsobjekt, detta i sin tur innebär att vi är högre prioriterade än t.ex. innerstadsobjekt.

Vi har valt en ombildningskonsult, Berg Fastighetsjuridik AB. Titta gärna in på deras hemsida: www.bergfastighetsjuridik.se

Nästa steg i processen är att Familjebostäder fastställer ett datum för värderingen.

Det går inte att värdera fastigheten i dagsläget, innan värmeförsörjningsfrågan är löst. Detta är anledningen till att det har dragit ut på tiden. Det finns alltså gemensamma undercentraler för flera fastigheter i området.

Den 4 oktober kommer Familjebostäder ha ett möte med Fortum. Här hoppas man finna en lösning för framtiden. Så snart detta skett kommer en värdering att beställas av Stockholms Stad. Familjebostäder poängterar att detta objekt skall handläggas med prioritet, vad detta betyder i tid kan vara svårt att sia om, men gissningsvis kan en värdering ske någon gång kring årsskiftet.

Efter värderingen fastställer Familjebostäder ett pris för fastigheten som presenteras för bostadsrättsföreningen. Med priset som utgångspunkt upprättas preliminära boendekostnadskalkyler för varje hyresgäst. Dessa presenteras vid ett informationsmöte som Ni kallas till. Här kommer Ni få möjligheter att ställa alla frågor som Ni vill ha svar på.

Om det finns en betryggande majoritet för ett köp sammankallar vi till en köpstämma. Till denna har då en ekonomisk plan upprättats. Det är vid köpstämman som man definitivt tar ställning till köp eller inte.

Vi återkommer med datum för informationsmöte så snart värderingen är gjord.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Rovfågeln
Berg Fastighetsjuridik AB