Hissen i 180 avstängd på måndag 21/11 kl 09:00–>?

Det är en kabel som ska bytas, borde bli avkarat på 1 timme.