Håll koll på soporna

Föreningen har återvinningsstationer för tidningar, glas och metall. Stationerna är utplacerade intill våra hus och det är föreningen som bekostar tömningen.

Om du har andra typer av sopor/avfall som inte kan slängas i sopnedkasten eller våra återvinningsstationer finns Stockholms stads återvinningsstationer på Blommensbergsvägen, miljöstationen intill Shell Hägerstensvägen och återvinningscentralen ÅVC Östberga. I samband med gårdsdagarna ordnar föreningen också en container, och några gånger om året kommer den mobila miljöstationen. Läs mer om vart du kan slänga saker här.

Hjälp till att hålla kostnaderna nere för föreningen och snyggt kring husen genom att plocka upp sånt som hamnar på sidan av återvinningsstationerna vid tömning, samt genom att inte ställa avfall i källaren eller på gården.