Förrådsinventeringen

Vi har identifierat 3 st förråd med okänd innehavare, bilden visar en av två lappar innanför gallergrinden vid Hertigvägen 14, en liknande finns intill källardörren vid Hertigvägen 2.

Viktigt att veta vem som är innehavare, det kan uppstå akuta situationer där t.ex. rörmokare eller elektriker behöver få tillträde för att laga någonting akut.

Vi har lappat 9 st om att det finns nya mindre förråd som tillhör lägenheterna men som ännu inte intagits. Dessa nya förråd finns i källarna vid Blommensbergsvägen 182 och 188.