Färskt exempel på när kontaktuppgifter saknas

Idag behövde vi komma in i ett lägenhetsförråd för att tillfälligt stänga av vattnet. Men vi har inga uppgifter i Simpleko om telnr !

Ta dig nu tid att logga in på Simpleko och lägg upp telnr och mailadress.

Viktigt När något oförutsett händer som gör att vi måste kontakta dig.

P.g.a. GDPR så kan varken vi i Styrelsen eller Simpleko lägga in dessa uppgifter.

Gå till Simpleko

  1. Logga in med mobilt Bankid
  2. Uppe till vänster visas ditt namn, och till höger om det finns en nerpil, klicka på den och välj Inställningar
  3. Klicka sen till höger på Kontaktuppgifter, fyll i epostadress samt telnr och avsluta med att Spara Kontaktuppgifterna.