Extrastämma i BRF Rovfågeln

Medlemmar i Brf Rovfågeln kallas till extra föreningsstämma tisdag den 7 december kl 18:30. Angående rösträtt och fullmaktsförfarande se våra stadgar (på samma sida finns också en fullmaktsmall).

Datum: Tisdag 7/12 2010
Tid:
Kl. 18:30
Plats: Aspuddsskolan, i ljushallen

Kallelse med dagordning har delats ut till alla medlemmar i postlådan.