Elarbeten Hertigvägen 4 nu på måndag den 20:e

Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.