El-Projektet Beställning av tillval

Om ni önskar göra tillval av elarbeten så kan ni lämna blanketten till någon av Kornelinds medarbetare när ni överlämnar nycklarna.