Dörren vid gaveln Hertigvägen 8 stänger inte

Dörren vid gaveln Hertigvägen 8 (på väg till tvättstugan) stänger inte, bra om du drar igen den så den inte står öppen för kreti o pleti.