Cyklar bort från räcken senast söndag 23/9

Samtliga rovfåglar. Alla cyklar som står utomhus på Hertigvägen och Blommensbergsvägen måste flyttas senast slutet av veckan. Alla staket och räcken ska målas nästa vecka och behöver tas bort för att arbetet ska kunna genomföras. Alla cyklar som står kvar kommer att forslas bort.