Container för grovsopor 20/4 – 24/4

Mellan torsdag 20/4 och måndag 24/4 finns möjlighet att slänga egna grovsopor (OBS! ej renoverings- och byggavfall) i container bakom Hertigvägen 6. Vi kommer också att ha en annan container för löv och ris.

Har du saker som är hela och rena så ställ dem gärna så att de syns. Kanske kan de komma till användning hos någon annan i föreningen?!

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot m.m. kan inte lämnas i containrarna. Det lämnas till den mobila miljöbilen som kommer den 27/4 kl. 18-18.45 i hörnet Hövdingagatan/ Blommensbergsvägen eller till återvinningscentralen i Sätra.