Byte av Passersystem

Vi har under den senaste tiden haft återkommande problem med vårt nuvarande portkods-system.
Det är lite föråldrat och det kan vara både svårt och dyrbart att få tag på reservdelar.

Vi kommer att byta ut det nuvarande portkods-systemet mot ett modernt elektroniskt passage-system där man låser upp porten med hjälp av en bricka. Vi slipper då obehöriga passager p.g.a. förkomna nycklar eller att portkoder sprids. En förlorad bricka kan enkelt spärras.

Axema Vaka.

Axema Vaka

Besökare kan använda port-telefon. Varje lägenhet kan ha ett eller flera nummer kopplade, mobila eller fasta telefonnummer.

Vi kommer att genomföra en s.k. mjukstart:
1. Installation påbörjas 2017-06-07
2. Portkoder kan användas under sommaren.

Vi kommer fortlöpande informera vidare, t.ex. hur vi skall rapportera vilka telefonnummer som skall användas för resp. lägenhet.

Senare efter sommaren kommer det inte bli möjligt att öppna porten med nyckel, utan endast bricka eller port-telefon.