Bredbandsinförande i Rovfågeln

På föreningsstämman beslutades att anta en motion om att ansluta våra fastigheter till Stokabs bredbandsnät. Arbetet med detta har påbörjats och vi räknar med att ha bredbandet på plats i slutet av juni, början av juli.

Krav ställdes på stämman att avisering skulle ske senast 6 månader innan avgift för bredband påförs borättsinnehavarna. Vi i styrelsen/arbetsgruppen har förhandlat fram att ingen fakturering kommer att ske före 1/10, vilket innebär att det under en övergångsperiod kommer att vara kostnadsfritt bredband i föreningen.

De borättsinnehavare som idag redan har bredband föreslås att se över sina abonnemang för att undvika dubbla kostnader efter den 1 oktober.

Skriftlig information kommer att gå ut till samtliga boende i föreningen när avtalet är klart, dock senast 31/3. I informationsmaterialet kommer också att finnas kontaktuppgifter till koordinator för projektet som kommer att samla in frågor från boende och vidarebefordra till installatören.

Styrelsen / Brf Rovfågeln