Bredbandsavgiften ………

sänks från 155:- till 100:-/mån. fr.o.m. 2019.