Bidra till en välskött bostadsrättsförening

En väl fungerande bostadsrättsförening kommer bidra till att din bostad är mer attraktiv för potentiella köpare. Som boende är du en del av en demokratisk gemenskap. I detta ligger det också en förväntan om ett visst engagemang från varje enskild boende, en insats som kommer att betala sig i form av att bostadsrättsföreningen är attraktiv för nya boende.

Genom att ta del i frivilliga arbetsuppgifter, dyka upp på föreningsstämman och att sätta dig in i sakerna som är aktuella att ta ställning till i bostadsrättsföreningen, kan du påverka den gemensamma boendemiljön.

Ställ frågor om de existerande abonnemangen på allt från ström till fastighetsskötar- och städtjänster. Här kan det finnas pengar att spara, något som kan leda till reducerade gemensamma utgifter, ett annat trumfkort för att attrahera bostadsköpare.