Axemas bokningssystem driftsatt

Nu är vårt nya bokningssystem till Tvättstugor och Gästrum driftsatt.

Logga in på http://rovfageln.sakerhetsintegrering.com/ och ange ditt lägenhetsnummer (314xxxxxx) och det lösenord enligt instruktionen som lämnades i ditt brevinkast idag.