Avgiften lämnas oförändrad

Styrelsen har beslutat att årsavgiften till Brf Rovfågeln inte kommer att höjas eller sänkas fram till årsskiftet. Det betyder att avgiften lämnats oförändrad under hela 2014.