Avgiften lämnas oförändrad

På kvällens styrelsemöte fastställdes en budget för nästa år. Styrelsen har budgeterat för en oförändrad avgift 2015.