Avgift för andrahandsuthyrning

Föreningen beslutade under årsmötet i slutet av april 2016 att ändra stadgarna så att det numera ska bli möjligt för styrelsen att ta ut avgift för den som hyr ut sin lägenhet i andra hand. Beslutet fattades för andra året i rad och stadgarna har därför ändrats. En avgift om maximalt tio procent av prisbasbeloppet tas år per lägenhet. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr.