Årsstämma och Motioner. Reservera datum.

Årsstämman kommer att genomföras den 2:a april kl 18:00-20:00 i Korsriddarens föreningslokal Hägerstensvägen165c.

Enligt stadgarna så skall motioner komma in senast den 1:a februari, mejla rovfageln@gmail.com eller lägg i föreningens brevlåda vid Hertigvägen 6.

Kallelse med dagordning kommer senare, tidigast 2020-02-20 senast 2020-03-19.