Årsstämma 30 Mars 2017

Torsdagen den 30 Mars blir det årsstämma i Brf Rovfågeln, boka in datumet i kalendern! Den medlem som önskar ta upp ett ärende d.v.s lämna in en motion till stämman skall göra det som tidigare meddelats senast den 28 februari 2017. Motioner kan du lämna i föreningens vita brevlåda i porten på Hertigvägen 6 eller skicka in via e-post till rovfageln@gmail.com .

Valberedningen
Du som är intresserad av styrelsearbete, som ledamot eller suppleant, tveka inte att kontakta valberedningen så berättar de mer! Du kan också nominera någon du tycker skulle passa bra i styrelsen eller som du tror är intresserad. Kontakta valberedningen via valberedningen.rovfageln@gmail.com.

Information om stämman finns i våra stadgar. Kallelse med dagordning kommer 2-4 veckor före stämman.