AllaBrf  är vår ekonomiska förvaltare från 2022-01-01 och sköter vår hantering av avgifts- och hyresavier.

Våra aviseringar kommer tyvärr inte att vara oss tillhanda förrän i mellandagarna.!

Logga in på AllaBrf med bank-id. OBS: Bra om du uppdaterar dina kontaktuppgifter så vi kan få tag i dig om något allvarligt händer.
Här kan du hantera din avi, hämta utdrag ur lägenhetsförteckningen och lägga ett ärenden till oss.

För övriga frågor kontakta oss på:

E-postboende@allabrf.se
Telefon: 08-684 422 22

Postadress:

BRF Rovfågeln
C/O Allabrf
Mailbox 2452

111 75 Stockholm