Familjebostäder gör tekniska utredningar av de fastigheter som delar värmeförsörjning och skyddsrum. Utredningen syftar till att fastställa hur värmeförsörjningssituationen mellan olika fastigheter ser ut och att ta fram avtalskonstruktioner för dessa. Fastigheterna på Hertigvägen, Blommensbergsvägen och Hövdingastigen ingår i en sådan utredning då vi delar värmeförsörjning och skyddsrum.

Vi har inte fått något datum när utredningen skall vara klar men enligt uppgift från Familjebostäder är den påbörjad. När utredningen är gjord beställer Familjebostäder värdering av fastigheterna.

Vi vill att ni fortsätter skicka oss rapporter om brister i fastigheten. Vi sammanställer alla inrapporterade fel och brister i en lista som sedan kommer att användas vid den tekniska besiktningen av fastigheten. Men vi vill också klargöra att det inte är styrelsens uppdrag att hantera fel och brister gentemot Familjebostäder.

Alla fel och brister som måste åtgärdas ska felanmälas av hyresgästerna direkt till Familjebostäder! Om Familjebostäder inte svarar eller kan ge besked uppmanar vi er som är medlemmar i Hyresgästföreningen att ni kontaktar den lokala Hyresgästföreningen i frågan.

Styrelsen återupptar nu arbetet efter sommaruppehållet. Styrelsen träffades igår (2007-09-04) för att planera höstens arbete. Vi har också fått besked om att värderingen kommer att dröja och vi återkommer inom kort med en rapport.