Märk din cykel inför gårdsdagen den 21 april!

Inför gårdsdagen 21 april behöver alla märka upp sina cyklar och barnvagnar som står i cykelrummen och  i cykelställ utanför portarna. Det finns en hel del cyklar och vagnar som inte används och de bör tas bort så fort som möjligt så att andra kan få plats för sina cyklar.

De cyklar och vagnar med mera som inte är märkta kommer att under en kortare tid förvaras i något av föreningens utrymme för att sen slängas. Andra omärkta cyklar som står inom föreningens tomtmark och som inte ser ut att ha använts på ett tag kommer också att tas bort.

De allmänna cykelrummen är till för dem som använder sina cyklar och barnvagnar aktivt och är inte ett förrådsutrymme. Vill man spara på cyklar och dylikt får man använda sitt eget förråd till det.

/Styrelsen