Vattnet är nu på (från ca. kl.15 24/1)

Vattnet är nu på igen (från ca. kl 15).
/ Styrelsen