Vatten och avlopp fungerar nu för samtliga hus

Vatten och avlopp fungerar nu i samtliga hus.  I och med denna åtgärd är föreningen nu klar med byte av avloppsstammarna!

(Tyvärr var rörfirman tvungen att stänga av vattnet för alla hus även nu på förmiddagen men vattnet är nu alltså åter på. Vattnet kan vara lite gult i början vid tappning.)

Om du som bor på Blommensbergsvägen 186-190 har problem med vatten i någon kran var vänlig kontakta fastighetsskötaren.

/ Styrelsen