Välkommen att vara med i trädgårdsgruppen!

Trädgårdsgruppen träffas tisdag 24 april kl. 18.30 i pingisrummet i källaren Hertigvägen 6 för att diskutera formerna för trädgårdsgruppen. Alla som vill vara med och förbättra grönområdet närmast våra bostäder är välkomna!

Under år 2011 har rabatter gjorts i ordning runt hus C, Hertigvägen 8-18. Här planterades rosor, lavendel och rosenspirea. Några medlemmar planterade även ettåriga sommarblommor som denna milda höst blommade in i december. Det var ringblommor, sömntutor, anisisop, oregano och japanska lyktor. Några grönsaker platsade också, grönkål, palmkål och sommarsquash. Växterna vattnades av oss i hus C.

På gårdsdagen den 1 oktober köptes bärbuskar och perenner in som planterades av medlemmar i föreningen. Växterna fyllde i efter buskar som dött vid dräneringsarbetet. Vi satte också vårlökar som ska glädja oss alla som bor i Rovfågeln. Vi har också börjat beskära buskar inom området.

På hösten var vi fem personer som krattade löv. Vid Blommensbergsvägen 180 har Ingrid på eget initiativ ordnat en rabatt med perenner och buskar.

Allt detta berättar jag för att vi behöver fler trädgårdsintresserade som vill medverka. Jag och Carina Lindberg har inventerat hela vårt område och sett efter vad som behöver göras.

Vi kommer att arbeta praktiskt. Det kan vara: gräva upp rabatter, plantera frön, beskära buskar, föryngra syrener, såga ner några mindre träd, sköta komposten, handla nya plantor och plantera dem, fixa odlingslådor m.m. Vi ska kort sagt förbättra grönområdet närmast våra bostäder.

Vill du vara med föreslår jag att du anmäler dig nu eller så kommer du på det första mötet som är tisdag 24 april kl. 18.30 i pingisrummet i källaren Hertigvägen 6. Då kan vi diskutera formerna för trädgårdsgruppen så att det passar alla som vill delta.

Anmäl dig till Boel Odnegård via e-post till rovfageln@gmail.com så tar jag kontakt. Skicka gärna med ditt telefonnummer.

/ Boel

PS. En del trädgårdsarbete som gräsklippning, rensning av planteringsytor, skötsel av asfaltytor lägger styrelsen ut på en trädgårdsfirma.