Mobila miljöstationen till Aspudden torsdag 28/2 kl. 18-18.45

Torsdag 28/2 kommer mobila miljöstationen till Aspudden. Passa på att lämna ditt miljöfarliga avfall! Kl. 18-18.45 står den i korsningen Hövdingagatan/Blommensbergsvägen.

“…Mobila miljöstationen är ett alternativ till de fasta miljöstationerna. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och småelektronik.

Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler…”

Läs mer om mobila miljöstationen: http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen1/