Katter i trapphusen

Det har vid flertal tillfällen rapporterats om att katter har släppts in i portarna och att de gjort sina behov där. Nu vet vi att dom flesta kattägarna försöker att släppa in och ut sina katter från trapphusen, men ibland blir det inte som man planerar. Vi måste därför alla bli bättre på att ha koll på att katterna inte blir instängda.

I lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) står det att:

“1§ Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

Rent juridiskt innebär det att det i första hand är kattägarens ansvar att ta hand om sin katt så att den inte utsätts för skada och/eller orsakar olägenhet för andra människor d.v.s. kissar inomhus i allmänna utrymmen. Om kattägaren inte klarar att hålla koll på sin katt så att den inte blir instängd i porten bör den hållas inomhus hela tiden.

Om en katt uppehåller sig i porten under en längre tid finns risk för olägenhet för de personer som bor i porten både ur lukt- och allergihänseende.

Vi hoppas nu med denna uppmaning från oss i styrelsen att alla, och i första hand ni kattägare, försöker hålla era katter ifrån trapphusen.

/ Styrelsen